Laatste Nieuws

21 december 2021

PROEF AFSLUITING LEKDIJK VOOR MOTOREN OP KOMST!

De Werkgroep Motoroverlast (WMA) Amerongen is verheugd met het besluit van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede om in 2022 een proef te houden om de Lekdijk tussen Wijk en Amerongen af te sluiten voor motoren. Dit danken we aan de steun voor ons initiatief van een fors deel van de Amerongse bevolking, bewoners langs de Lekdijk en aan beide gemeentebesturen die de klachten uit de bevolking serieus nemen.

De WMA hoopt en streeft ernaar dat de proef van juli tot en met september de opmaat zal zijn voor een permanente afsluiting in de weekenden gedurende het motorseizoen van maart tot november. Veel bewoners van beide kernen en de Lekdijk, fietsers en wandelaars zijn de overlast van het alsmaar groeiend aantal motoren in Nederland – inmiddels 775.000 – meer dan zat. Wij hebben niets tegen motorrijders, wel tegen de overlast die zij veroorzaken. Afsluiting in de weekeinden heeft geen gevolg voor woon-werkverkeer en raakt alleen recreatieve motorrijders die de noodzakelijke rust in de weekenden verstoren. Wij roepen de motororganisaties op hun eigen leus ‘samen komen we er altijd uit’ serieus te nemen en de afsluiting van de Lekdijk te accepteren in plaats van een juridische strijd te starten.  

De WMA verwacht dat de proef een afname van de geluidsoverlast,  onveiligheid en luchtvervuiling voor de bevolking van Wijk, Amerongen en recreanten zal betekenen. Maar wij denken ook dat een afsluiting van de Lekdijk alleen nog geen eind aan de motoroverlast in Amerongen zal maken. De oost-westverbinding N225 zal een ernstige bron van hinder blijven. Daarom willen wij een maximum van 30 km/u op de N225 in de bebouwde kom, net als in Doorn, Elst en Rhenen. Ook de noord-zuidverbinding Bergweg en Rijnsteeg zal voor overlast blijven zorgen. Zeker voor de bevolking in Amerongen Noord willen wij een afsluiting van de Bergweg voor motoren in de weekeinden. Als de proef zal uitwijzen dat er onvoldoende afname van de overlast zal zijn, zullen we aan verdergaande maatregelen moeten denken. Het historische oude dorp en de Koenestraat en omgeving verdragen domweg geen grote aantallen motoren.