Missie en wat wij willen

Onze Missie

We willen omgevingslawaai door motorvoertuigen verminderen en bijdragen aan een groter welzijn en veiligheid in Amerongen en omgeving. We mobiliseren de publieke opinie met als doel om de overheid tot maatregelen te bewegen deze doelstellingen te realiseren. We hanteren en respecteren democratische omgangsvormen en middelen. We werken met iedereen samen, maar zijn niet gebonden aan enige politieke partij en/of levensbeschouwing.

Onze Visie

Wij richten ons op minder omgevingslawaai van alle motorvoertuigen en motorfietsen in het bijzonder, zolang motorfietsen onevenredig meer geluid produceren. Wij richten ons hoofdzakelijk op maatregelen betreffende geluidsoverlast, maar hebben ook oog voor aanverwante zaken als veiligheid, stank en vervuiling.   

Onze Kernwaarden

Wij richten ons niet tegen motorrijders, maar tegen overlast. Wij stellen ons vriendelijk op, worden niet boos (wel teleurgesteld), we zijn duidelijk, gaan niet schelden, maar blijven bij ons standpunt. 

Wat wij willen

Verbod. Wij willen een verbod van motoren gedurende een gedeelte van het jaar op bepaalde tijdstippen op bepaalde routes. Dit verbod geldt in de weekenden van 1 maart tot 1 november. De routes betreffen tenminste de Lekdijk, de Bergweg en de doorgaande wegen in het Oude Dorp.

Snelheidsbeperking. Wij willen dat -zoals reeds geldt in aanliggende plaatsen als Rhenen, Elst en Doorn- op de doorgaande provinciale weg N225 binnen de bebouwde voor alle verkeer een maximumsnelheid wordt ingesteld van 30 km per uur.

Handhaving. Wij dringen aan op daadwerkelijke handhaving van reeds geldende regels m.b.t. tot snelheid en geluid. Wij willen dat de politie hieraan prioriteit gaat geven en dat de burgemeester -verantwoordelijk voor openbare orde & veiligheid- hierop toeziet.