Manifest

Wij wonen in een heel mooi stukje van Nederland. Niet voor niets wordt ons dorp de Parel van de Heuvelrug genoemd. Monumentale dorpsgezichten, natuur, ruimte en rust zijn kenmerkend voor onze omgeving. Maar de rust is steeds minder vanzelfsprekend. Op zonnige weekenden en zomerse avonden wordt deze meer en meer verstoord door motorrijders. Wij hebben op zich niets tegen motorrijders, maar vele motoren zijn uitgerust met zogenaamde ‘sportuitlaten’ die aanzienlijk meer herrie maken dan de oorspronkelijke. Er zijn gelukkig motorrijders die geen of nauwelijks last veroorzaken, maar een te groot deel doet dat in sterke of extreme mate wel. En de meeste motorrijders rijden in groepen van twee of aanzienlijk meer, wat extra overlast geeft. Er zijn ook andere bronnen die de stilte verstoren, maar motoren springen er ver bovenuit.  

Vele Amerongers vinden het niet meer acceptabel dat hun rust, zeker in de weekenden, wordt verstoord door mensen die zinloze pretherrie maken. Pret voor een enkeling, overlast voor velen. Voor veel motorrijders is het een sport om midden in het dorp snel op te trekken, terug te schakelen in de bocht en daarna weer extra gas te geven. Dat zijn er veel, te veel. Dat hebben we gemeten: op één zonnige dag in juli 340 motoren die zich ronkend, gierend en knallend door een Amerongs straatje van nog geen 4 meter breed persten tussen de wandelaars en fietsers. Het totale aantal in en door het dorp ligt vaak ver boven de 500 per dag. Bewoners worden gestoord in hun bezigheden, moeten hun gesprekken onderbreken en er zijn zelfs mensen die willen verhuizen wegens de overlast. Motoren nemen de openbare ruimte over en dringen onze privéruimten binnen. Veel mensen durven in de weekenden niet meer op de Lekdijk te fietsen. Toeristen die te voet en te fiets van Amerongen willen genieten, worden afgeschrikt. In delen van het dorp worden motorrijders op de Lekdijk kilometers voor of na hun komst gehoord. Op mooie weekenden is er sprake van een vrijwel ononderbroken geluidslint. Het gaat vooral om de doorgaande N225, de Koenestraat en omgeving, de Bergweg, het oude dorp en de Lekdijk. Ook in Overberg, Elst en Leersum wordt veel overlast ervaren. Dit kan zo niet langer. Wij koesteren ieders vrijheid, maar vinden dat er grenzen zijn waar die schade aan anderen toebrengt. Wij wonen in een landelijk en monumentaal dorp en niet aan een TT-circuit.

Ook de groene omgeving wordt niet gespaard. Amerongen ligt aan alle kanten ingeklemd tussen unieke natuurgebieden, waaronder de Natura-2000 gecertificeerde Bovenpolders en bossen en landerijen die het predicaat stiltegebied dragen. Maar in het voorjaar wordt het gezang van de fitis, de tjiftjaf of de roodborsttapuit in de Bovenpolders overstemd door de decibellen van de Harley Davidson, de Kawasaki of de Ducati Streetfighter. De gemeenschap heeft veel geld en moeite gestoken in de ontwikkeling en bescherming van deze gebieden, maar de beleving ervan wordt ernstig verstoord. Geluid boven de 100 decibel op de dijken – zo’n dertig keer harder dan dat van de gemiddelde auto – is geen uitzondering. Het Amerongse Bos en de landerijen en bossen ten westen en noorden van het dorp zijn officieel stiltegebieden. Het streven is hier geen hardere geluiden dan 40 decibel te horen. Wie er voor geluidsoverlast zorgt, kan een proces-verbaal krijgen. Maar de brullende motoren op de N225 en de Bergweg zijn tot kilometers diep in het bos te horen. Terugdringen van geluidsoverlast in de bebouwde kom en de natuurgebieden gaan hand in hand. Wat goed is voor de bewoners in de dorpen, is goed voor (de beleving van) de natuur. Wie van de natuur wil genieten, laat zijn decibellen thuis.

De behoefte aan plekken waar nog rust heerst neemt toe –  zie de drukte in de bossen op zondagen. Stille plekken kunnen mensen helpen te herstellen van stress. Maar de stilte wordt schaarser. Geluidsoverlast is een vorm van milieuvervuiling, akoestische vervuiling. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt een directe relatie met gezondheidsschade (zie RIVM en NRC) als stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Nederland telt inmiddels 650.000 motoren en het worden er elk jaar meer. Echt stille, elektrische, motoren zijn nog schaars. Meerdere motorclubs promoten tochten door Amerongen (zie Motorrijders.nl en Motorroutes.net). Komend motorseizoen zal er weer meer herrie zijn, tenzij wij grenzen gaan stellen.

Een flinke groep Amerongers uit het nieuwe en oude dorp heeft de handen ineengeslagen en de Werkgroep Motoroverlast Amerongen opgericht. Wij willen de geluidsoverlast door motoren terugdringen. Samen met de gemeente, politie en maatschappelijke organisaties willen we naar oplossingen zoeken. Het is een taak van de overheid om burgers tegen de toenemende en onnodige geluidsoverlast te beschermen. Wij staan niet alleen, maar zijn deel van een landelijke beweging. Meer dan zestig bewonersgroepen uit het hele land hebben zich verenigd in de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM.NL), die maatregelen bij de landelijke overheid en EU bepleit. Meerdere gemeenten leggen beperkingen op aan motorrijders of werken daaraan. In Lopik is een deel van de Lekdijk afgesloten voor motoren. Motorclubs hebben bij de rechter bezwaar gemaakt, maar zijn in het ongelijk gesteld. Het vonnis is in 2019 door de Raad van State bekrachtigd. Sindsdien is de overlast er met zo’n 80 procent afgenomen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de mogelijkheid van gemeenten om beperkingen aan motorrijders op te leggen in 2020 bevestigd. Meerdere burgemeesters dringen aan op landelijke maatregelen. Er is een groeiende maatschappelijke beweging die de motoroverlast niet meer vanzelfsprekend vindt. Wij vinden dat er alle reden is dat ook onze gemeente geluidsoverlast van motoren gaat aanpakken. Wij roepen alle Amerongers op om ons te steunen om een leefbare en geluidsarme omgeving te herstellen en te behouden.